Kombinert trening bedrer livskvalitet (Studie, 2019)

Illustrasjon til artikkel om trening og livskvalitet

Du ligger på gulvet. Det føles som at hofta står i flammer. Smerten er nesten uutholdelig. Du vet at du må komme deg over på magen, slik at du kan krabbe deg mot telefonen som ligger på bordet et par meter unna.

Det glipper ut et brøl når du ruller deg over. Hvordan kunne du være så dum? Det var ikke noe å snuble i engang, men likevel ligger du her med brukket hofte.

Det tar 10 smertefulle minutter å nå telefonen. Du er i ambulansen 15 minutter senere. Heldigvis overlever du. Det går ikke så bra med alle.

Dette er realiteten til mange eldre som mister balansen og faller i hjemmet. Det kan bli realiteten for deg en dag. En brukket hofte betyr slutten på livet for 25 % av de rundt 10 000 som skader seg slik i Norge hvert år.

Det høres veldig dramatisk ut, men det fine er at vi kan gjøre noe med det. Trening kan tenkes å beskytte mot slike skader ved å øke styrke og bedre balansen (selv om forskningen dessverre er noe svak på dette punktet). I tillegg kan trening øke kroppens overskudd slik at det er mer sannsynlig å overleve hvis uhellet først er ute.

Men utover å beskytte mot fall og uhell, så kan trening også hjelpe på generell livskvalitet. Det viser en ny studie publisert i 2019.

Hva ville forskerne finne ut om trening og livskvalitet?

I denne studien ville forskerne se på hvordan kombinert styrke- og utholdenhetstrening kan påvirke livskvalitet og nevrotransmittere som er knyttet til følelsen av glede og lykke (slik som serotonin).

Forskerne skriver at de ikke er klar over noen studier som sammenligner det å bare trene styrke eller utholdenhet med å trene begge deler. Dermed ønsket de å se om kombinert trening var bedre enn hver treningsform alene.

Artikkelen fortsetter under...

Oppnå 3 - 5 kg muskelvekst på 12 uker med min startpakke

Hopp over 1000 timer med prøving, feiling og vranglære. Få tilgang til 6 unike treningsprogrammer og gjør deg klar til å oppleve ekte treningsfremgang.

LES OM STARTPAKKEN

I tillegg ønsket de å sammenligne resultatene sine med en kontrollgruppe som ikke trente. Gjennom studien undersøkte de nivåer av serotonin, samt at de gjorde en generell spørreundersøkelse for å avdekke endringer i faktorer knyttet til livskvalitet.

Forskerne hadde en hypotese om at den kombinerte effekten av to forskjellige treningsformer ville kunne gi signifikante bedringer i livskvaliteten.

Hvem studerte de?

Det ble rekruttert 48 eldre kvinner til studien. Alle måtte være over 60 år, og ingen kunne ha trent jevnlig i løpet av de siste seks månedene. I tillegg kunne de ikke ha tidligere hjertesykdom eller andre typer sykdom som kunne gjøre resultatene vanskeligere å tolke.

Artikkelen fortsetter under...

Dette er bra, fordi forskerne nå har færre variabler å kontrollere. Selv om vi til dels kan justere for ting som sykdom, røykevaner og livsstilsvalg, så er aldri disse justeringene helt nøyaktige.

Kvinnene skulle enten trene styrke, utholdenhet, kombinert styrke og utholdenhet eller ikke trene i det hele tatt. Gruppene som trente gjennomførte 2 økter per uke i 12 uker.

Gruppen som trente kombinert gjorde styrketreningen rett etter utholdenhetstreningen. Dermed var øktene til denne gruppen dobbelt så lange som øktene til de gruppene som bare hadde én treningsform.

Forskerne valgte å legge det opp slik fordi de ikke ønsket at styrketreningen skulle ha en utmattende effekt på utholdenhetstreningen. I mine øyne kan dette føre til at det motsatte problemet kan oppstå.

Sentral utmattelse i nervesystemet fra utholdenhetstreningen kan ha ført til at styrketreningsøktene ikke ble helt «optimale». Likevel er dette et valg forskerne måtte ta enten den ene eller andre veien. Det kunne likevel vært interessant å se en lignende studie gjennomført med styrketrening før utholdenhetstrening for å se om det er noen forskjell.

Hva ble resultatene av treningsperioden?

Resultatene viste overraskende nok at det ikke var noen signifikant bedring i livskvalitet om man så hele spørreundersøkelsen samlet. Dette gjaldt for alle treningsgruppene. Likevel forteller ikke dette hele sannheten.

Forskerne dykket dypere inn i tallene og kunne her se bedringer i score for mental helse og fysisk funksjonsevne for gruppene som trente. Det interessante var at gruppen som trente kombinert styrke- og utholdenhetstrening hadde en tredje forbedringsfaktor: vitalitet.

Når det kommer til serotoninnivået, så var også dette signifikant forbedret. Dette gjaldt alle treningsgruppene, både fra før til etter treningsperioden og sammenlignet med kontrollgruppen.

Hva betyr dette?

Resultatene viser at trening hjelper på livskvalitet hos eldre kvinner, uansett om det er snakk om styrketrening, utholdenhetstrening eller kombinert trening.

Det var ikke ekstremt store forskjeller mellom gruppene, men kombinasjonsgruppen hadde forbedringer i score på området «vitalitet». Denne forbedringen fantes ikke hos gruppene som bare trente én treningsform.

Dermed kan vi si at det er en fordel å trene variert når man ønsker å øke livskvaliteten.

Hva betyr det ikke?

Vi kan dessverre ikke konkludere at kombinert trening garantert er bedre enn å bare trene én treningsform basert på bare denne ene studien. Det kan være vel så viktig å trene på en måte man liker.

Hvis du hater styrketrening, så er kanskje en mer utholdenhetsbasert sirkeltreningsform bedre for deg. Livskvaliteten blir jo ikke bedre om du må gjøre noe du misliker flere ganger i uken.

Det hadde også vært interessant å undersøke om det faktisk er den kombinerte treningsformen som ga de gode resultatene på vitalitet. Kombinasjonsgruppen trente tross alt dobbelt så lenge per økt som de andre gruppene. Vi vet ikke om resultatene hadde sett annerledes ut om også de andre gruppene hadde trent like lenge.

Og hva om man hadde spredd det samme treningsvolumet ut over flere dager? Altså at kombinasjonsgruppen trente like korte økter som de andre, men at de trente 4 økter per uke kontra 2?

Her er det mange spennende muligheter som jeg synes ny forskning på området burde undersøke.

Praktiske konsekvenser

Jeg mener at det er vanskelig å hente noen spesifikke praktiske tiltak ut av denne ene studien, annet enn «trening bedrer livskvaliteten».

Ser vi på forskningen under ett, så fungerer trening når det kommer til økt livskvalitet. Uansett om det er kombinert trening, stryketrening alene eller utholdenhetstrening alene.

Merk her at både styrketrening og utholdenhetstrening har forskjellige funksjoner i kroppen. På generelt grunnlag mener jeg derfor at det er smart å gjøre begge deler.

Tren på en måte du liker, så ofte det er praktisk mulig å få til. Vær fysisk aktiv, spis sunt og nyt denne fantastiske opplevelsen vi kaller «livet».

Det skal jo ta slutt en gang.

Fra usikker på styrketrening til full kontroll med mitt gratis e-postkurs

Slutt å gjette om det du gjør virker. Kurset lærer deg:

TIL KURSET