Frokost virker kanskje mot sin hensikt (Studie, 2019)

Illustrasjon til artikkel om å spise frokost

Vi har hørt det hele livet. «Frokost er det viktigste måltidet om dagen». Og kanskje er det det, for spesifikke grupper. Jeg ville for eksempel aldri anbefalt et barn å hoppe over frokost. En sunn og god frokost kan lære inn gode vaner hos barn og unge.

Likevel er jeg ikke så sikker på om dette stemmer når det kommer til voksne som ønsker å gå ned i vekt. Eller holde den stabil for den saks skyld. Dette til tross for at vi blir anbefalt å spise frokost for å hindre at vi overspiser senere på dagen. Det sies også at vi «starter forbrenningen» når vi spiser frokost.

Men stemmer dette?

Det viser seg at jeg ikke er alene om å lure på dette. Det har nettopp kommet en ny meta-analyse av flere studier på området, og den kommer med noen interessante poenger.

Hva ville forskerne finne ut om frokost?

Sievert og kolleger ville finne ut om det man ser i observasjonsstudier faktisk stemmer. Er det slik at man er mettere gjennom dagen om man spiser frokost? Hva med forbrenningen, er den høyere? Og hvordan er egentlig kaloriinntaket til personer som spiser frokost kontra de som hopper over den?

For å finne ut av alt dette ønsket de å se på randomiserte kontrollerte kliniske studier på området. Disse skiller seg fra observasjonsstudier ved at vi med større sikkerhet kan si at det er en sammenheng mellom to ting. I dette tilfellet var det sammenhengen mellom å spise frokost, eller å hoppe over frokost, og energiinntak, vektoppgang, metthetsfølelse osv.

Hvilke frokoststudier ble inkludert?

Forskerne identifiserte 13 studier. 10 av disse så på effekten av frokost på energiinntak og inneholdt 930 personer. 7 av studiene så også på sammenhengen mellom frokost og endring i kroppsvekt. Disse var basert på 486 forsøkspersoner.

Forsøkspersonene var stort sett fra USA og Storbritannia. Studiene inkluderte både normalvektige, overvektige og sykelig overvektige personer. Alt fra studenter til sykehusansatte og eldre kvinner er representert. I tillegg var det fin spredning i personer som spiste frokost regelmessig, og de som valgte å hoppe over den.

Artikkelen fortsetter under...

Hva er resultatet av å spise eller hoppe over frokost?

Forskerne fant at det var en liten positiv effekt på kroppsvekt av å hoppe over frokost. De påpeker at det var en del variasjon i resultatene. Likevel fant de at resultatene ikke varierte mellom studier som inneholdt normalvektige, overvektige og sykelig overvektige personer.

Forskerne skriver at de ikke fant grunnlag for at det å spise frokost er bra for vekten. De fant heller ikke at å hoppe over frokost er negativt. Personer som spiste frokost inntok flere kalorier i løpet av en dag enn de som hoppet over frokost. De som hoppet over frokost hadde ikke økt kaloriinntak. Dermed kompenserte man ikke ved å spise mer på ettermiddagen når man ventet med å spise til lunsj. Det påpekes at det også her var en del variasjon mellom studier.

Studiene som analyserte forbrenningen gjennom dagen fant heller ingen forskjell i forbrenning hos frokostspisere kontra de som hoppet over den. De fant videre ingen forskjell på hormoner som regulerer apetitten. Totalt sett fant de heller ikke forskjeller på aktivitetsnivå gjennom dagen, selv om to studier viste dette.

Resultatene var like både for folk som vanligvis spiste frokost, og de som vanligvis hoppet over den.

Hva betyr dette om frokost?

Denne forskningen kan tyde på at det å spise frokost ikke er nødvendig for å gå ned i vekt, opprettholde vekten, holde forbrenningen gående eller å unngå overspising. Tvert i mot kan det å hoppe over frokost være en god strategi når man vil ned i vekt ved å spare disse kaloriene.

Det viser seg også at å spise frokost kan være en indikator på en generelt sunnere livsstil. De som er interessert i helsen sin følger gjerne anbefalinger fra myndigheter og andre organer som kommer med helserelatert informasjon. Når å spise frokost blir lagt fram som sunt, så vil personer som allerede er sunne og aktive gjerne spise frokost.

Det sier litt, når denne meta-analysen heller mot at å ikke spise frokost er bedre. Dette er fordi personer som er sunne gjerne ville forskjøvet resultatene mot at å spise frokost burde være mer gunstig.

Hva betyr det ikke om frokost?

Dette betyr ikke at å spise frokost er negativt. Forskerne påpeker at kvaliteten på forskningen de fant ikke var den beste. Det var en del variasjon i resultatene, og noen av studiene var også kanskje dårlig gjennomført eller kontrollert.

Videre kunne de bare finne studier som varte fra 24 timer til 16 uker. Hva som er langtidseffektene av å spise eller hoppe over frokost kan vi derfor ikke si noe om. Det eneste vi kan si er at det ikke ser ut som om at å spise frokost er noen magisk kur mot overvekt. Kanskje kan det å hoppe over den være bedre.

Vi vet heller ikke noe om helseeffekter av å spise frokost. Studiene som ble inkludert sa ikke så mye om dette utover vekt, hormonbalanse, energiinntak og aktivitetsnivå. Effekten av frokost på blodtrykk, fettstoffer i blodet og andre helseparametere er usikker.

Det er også påpekt at forskerne i en av studiene som ble analysert har akseptert gaver, donasjoner eller konsultasjonsavgifter fra flere organisasjoner som markedsfører frokostrelaterte produkter. Likevel skulle man tro at dette ville forskjøvet resultatene i favør av å spise frokost, noe totalbildet ikke støtter.

Praktiske konsekvenser

For deg så betyr dette at du kan basere ditt valg om å spise frokost eller ikke på personlig preferanse. Hvis du kjenner at du ikke fungerer uten frokost, så spis den gjerne. Pass bare på å velge en sunn variant!

For deg som hopper over frokost og synes det går helt bra, så kan du trøste deg med at du ikke gjør deg selv en bjørnetjeneste. Faktisk kan det å inkludere frokost være negativt for akkurat deg. Dette er fordi du legger til flere kalorier i kostholdet ditt.

Personlig så spiser jeg frokost de dagene jeg trener styrke, og hopper over den på restitusjonsdagene mine. Jeg merker at denne strategien hjelper meg å kontrollere energiinntaket slik at jeg holder vekta stabil. Samtidig synes jeg at en proteinrik frokost før morgenøktene mine er på sin plass for å gi musklene byggesteinene de trenger.

Forskere som vil studere effekten av frokost må tenke på at sosioøkonomisk status og et ønske om å leve en sunn livsstil kan påvirke resultatene. Helsearbeidere som skal gi råd til personer som vil ned i vekt må tenke over at å anbefale frokost ikke nødvendigvis har ønskelig effekt. Tvert i mot kan det å anbefale frokost føre til økt vekt og energiinntak.

Det er også viktig å påpeke at vi trenger mer forskning med høyere kvalitet for å kunne konkludere fra eller til.

Litt kjedelig, men sånn er det ofte i ernæringsvitenskapen.

Fra usikker på styrketrening til full kontroll med mitt gratis e-postkurs

Slutt å gjette om det du gjør virker. Kurset lærer deg:

TIL KURSET